Từ điển họ tên người Việt Nam dùng để đặt tên cho con Mombaybi


Hiện tại đang có 458 tên bắt đầu với ký tự "B" trong từ điển họ tên người Việt Nam Mombaybi.

A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

         
 • Khí Bình  
   269

  Ý nghĩa tên:
 • Công Bật  
   527

  Ý nghĩa tên:
 • Lương Bích  
   152

  Ý nghĩa tên:
 • Sơn Báo  
   965

  Ý nghĩa tên:
 • Đức Bảng  
   840

  Ý nghĩa tên:
 • Vương Bình  
   157

  Ý nghĩa tên:
 • Phùng Bạch  
   706

  Ý nghĩa tên:
 • Lăng Ba  
   664

  Ý nghĩa tên: Cái tên mang tính văn học. Vượt sóng, rẽ nước, hăng hái tiến lên phía trước
 • Nhâm Ngọ Bảo  
   536

  Ý nghĩa tên: Cái tên mang tính văn học. Nhâm là thiên can, Ngọ là địa chi, Nhâm ngọ dùng để ghi năm. Thể hiện chủ nhân tên này là con cưng, quý tử được sinh vào năm Nhâm Ngọ
 • Phương Chính Bình  
   213

  Ý nghĩa tên: Cái tên mang tính văn học. Mọi cái đều tốt đẹp, làm việc gì cũng cẩn trọng, thỏa đáng. Hiện rõ đặc điểm tâm thế vững vàng, ổn định.

 • Số trang:

  Danh bạ tên theo chữ cái
  Tên con trai được nhiều người quan tâm
  Tên View
  1 Danh 6535
  2 Khoa 6205
  3 Quang 5901
  4 Phát 5276
  5 4758
  6 4450
  7 Hiển 3498
  8 Đức 2586
  9 Giang 2455
  10 Nghĩa 1378
  Xem thêm
  Tên con gái được nhiều người quan tâm
  Tên View
  1 Hoa 5556
  2 Diệp 5133
  3 Anh 4973
  4 Nhi 4543
  5 Giang 4123
  6 Ngân 3808
  7 Phương 3549
  8 Thảo 3505
  9 Vân 3427
  10 Uyên 2984
  Xem thêm